CHINA 2016

Renovation of Xiangdieyan

Wenzhou, Zhejiang

Renovation, Hotel, Lodge


Concept, On Going


5,000 ㎡